Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – edycja 2023/2024

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wadowicach
serdecznie  zaprasza do udziału
w
Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym
edycja 2023/2024

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.
Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego,  oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.:
zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych.
Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

WAŻNE!  Wykonane prace należy dostarczyć do miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej w terminie do 30 listopada 2023 r.

Szczegóły konkursu na stronie: https://zosprp.pl/

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: zmgospwadowice@wadowice.pl

Skip to content