O przemocy rówieśniczej w filmie – KinoSzkoła kwiecień 2018

„Obietnica” w reżyserii Anny Kazejak to dramat, który otrzymał w 2014 roku Złote Lwy za najlepszą drugoplanową rolę męską. Film przedstawia historię nastolatka, który oskarżony o zdradę składa swojej dziewczynie pewną obietnicę, która pociągnie za sobą tragiczne w skutkach zdarzenia…

Film poprzedziła prelekcja wygłoszona przez edukatora Pawła Dudę, który zwrócił uwagę na kilka aspektów związanych z agresją. Przedstawił koncepcję Alberta Bandury, zgodnie z którą agresja jest czymś wyuczonym, co oznacza, że nabywamy ją przez naśladownictwo i obserwację. Inna teoria głosi, że agresja istnieje od zawsze, zmieniają się tylko powody, które ją wywołują. Oświeceniowy filozof Jean-Jacques Rousseau natomiast był zdania, że człowiek rodzi się jako istota szlachetna a społeczeństwo ma na niego destrukcyjny wpływ. Wykładowca przypomniał również najważniejsze terminy związane z problemem agresji: mobbing, bullying i stalking.

Na zakończenie  zaapelował, aby reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy, zgłaszając problem policji lub zaufanej osobie. Przyłączając się do apelu, powtarzamy motto naszego spotkania: „Twoja niemoc wspiera przemoc”.

Agnieszka Kołek

Skip to content