MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady

logo konkursu

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE skierowanej do uczniów  szkoły średniej.

  1. Termin olimpiady:

Olimpiada organizowana jest w dniu 18  listopada 2021( czwartek).  Czas trwania olimpiady to 60 minut + 10 minut na organizację+ 10 minut dla uczniów o wydłużonym czasie pracy. Zgłoszenia  przyjmowane są do 7 października 2021 roku( czwartek) u nauczycieli matematyki lub w sali nr 28 u koordynatora konkursu  Doroty Załuskiej- Oberpriller.
Wyniki olimpiady zostaną ogłoszone 31.01.2022 roku.

2.Organizacja olimpiady:

  • olimpiada składa się z jednego etapu.
  • formularz olimpiady zawiera 8 pytań.
  • zadania 1-3 są jednokrotnego wyboru, a zadania 4-8 są otwarte.

3.Uwagi :

  • Organizacja olimpiady (m. in. karty z pytaniami, karty odpowiedzi, dyplomy, nagrody) finansowane są ze środków zebranych od uczestników. Opłata w roku 2021 wynosi 10 zł.
  • Każdy uczestnik olimpiady otrzyma od organizatora olimpiady za:

I miejsce – dyplom laureata i nagrodę; II miejsce – dyplom finalisty i upominek; III miejsce – dyplom uznania i upominek od IV miejsca – dyplom uczestnictwa.

Szkolny koordynator ufunduje nagrodę dla uczestnika, który zdobył najlepszy wynik w szkole.

Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych uczestnika dla celu realizacji konkursu
( zgoda w wersji papierowej przekazana zostanie przez koordynatora).
Więcej informacji dotyczących olimpiady u koordynatora olimpiady p. Doroty Załuskiej- Oberpriller
(sala nr 28 w budynku przy ulicy Zegadłowicza lub przez dziennik ).

    Koordynator olimpiady: Dorota Załuska – Oberpriller

 

 

Skip to content