UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS POLICYJNYCH

uczniowie ślubują na sztandar

17 września 2021 r. klasy drugie Liceum Policyjnego złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Po raz pierwszy ta uroczystość odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, gdzie uczniowie naszej szkoły gościli na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiusza Śniadka. Ślubowanie przyj
ęli: dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach pan mgr inż Jerzy Kotaś oraz pani wicedyrektor mgr Dorota Szemik.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili goście: przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach Jerzy Śniegowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna oraz wychowawcy klas policyjnych: pan mgr Przemysław Cieślik i pani mgr Noemi Oleksy.
Wydarzenie poprowadził koordynator klas policyjnych w CKZiU nr 2 pan mgr Marek Babik. Młodzież do ślubowania przygotował i poprowadził pan aspirant sztabowy Andrzej Cholewa.

Po ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach w swoim wystąpieniu przedstawił obowiązki związane ze służbą w policji, kadetom złożył życzenia wszelkiej pomyślności na wybranej ścieżce edukacyjnej. Podkreślił też udział rodziców w wychowaniu młodzieży w duchu patriotycznym.

Skip to content