Konkurs na hasło promujące szkołę

Drodzy uczniowie, bardzo serdecznie zapraszam osoby kreatywne do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie na hasło promujące naszą szkołę. Do 12.02.2021 roku można przesyłać propozycje oryginalnych, niebanalnych, żartobliwych i tych super poważnych haseł reklamowych lub sloganów, które będą promować nasze Centrum lub wybrany kierunek kształcenia z naszej oferty edukacyjnej.

 

Najlepsze hasła zostaną wykorzystane do promocji naszej szkoły między innymi: na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, ulotkach, banerach itp. Szczegóły w regulaminie.

 

 

Regulamin konkursu na hasło reklamowe CKZiU nr 2 w Wadowicach

I. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest CKZiU nr 2 w Wadowicach.
 2. Organizatora reprezentuje – Komisja ds. Promocji Szkoły.

II. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 01.02.2021 r. i będzie trwał do 12.02.2021 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2021 r.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń CKZiU nr 2 w Wadowicach.
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu przez e-dziennik do Pani Agnieszki Kołek propozycji hasła reklamowego wraz z podaniem imienia, nazwiska twórcy oraz klasy.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.

IV. Zasady konkursu

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła wymyślone i napisane osobiście przez uczestnika.
 2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość haseł.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagroda

 1. Hasła reklamowe będą oceniane przez Komisję ds. Promocji Szkoły.
 2. Komisja oceni prace biorąc pod uwagę oryginalność, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku niespełnienia kryteriów.
 4. Autor zwycięskiego hasła otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia większej ilości uczestników konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

VI. Przesłanie hasła na adres jest jednoznaczne z oświadczeniem:

 1. Praca jest moim samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Osoby biorące udział w konkursie zrzekają się z praw autorskich wymyślonych przez siebie haseł na rzecz Organizatora Konkursu, który tym samym przejmuje prawo do dysponowania pracą konkursową w celach promocyjnych.

Agnieszka Kołek

Skip to content