PODZIĘKOWANIE

Na terenie naszej szkoły działa SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU, którego celem jest propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy potrzebującym poprzez prowadzenie różnych akcji. Członkami, a równocześnie wolontariuszami działającymi na rzecz potrzebujących, są uczniowie naszej szkoły.

Mimo trwającej pandemii w I semestrze udało się przeprowadzić kilka zacnych akcji i tym samym pomóc osobom znajdującym się w potrzebie. Wszyscy członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w swojej pracy kierowali się bezinteresownością, życzliwością i ogromną chęcią niesienia pomocy.
Dziękujemy Wam bardzo za to!
Mamy nadzieję na owocną współpracę również w II semestrze roku szkolnego.

Opiekunowie SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Beata Bieńkowska

Sylwia Jamróz

Bożena Różycka

Marlena Teluk

Anna Kozak- Nitwinko

Janusz Cepcer

Skip to content