Konkurs na film krótkometrażowy pt. „Ocknij się, nie żyj w iluzji”

Zapraszamy do udziału w konkursie na film krótkometrażowy pt. „Ocknij się, nie żyj w iluzji”.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu dowolną techniką audiowizualną krótkometrażowego filmu edukacyjnego na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od środków psychoaktywnych, promowanie wiedzy na temat działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień a także kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń jakie stwarza zażywanie substancji psychoaktywnych. Warunkiem udziału uczestnika w konkursie jest wypełnienie i przesłanie w terminie do 30 listopada 2023 roku zgłoszenia zawierającego nagranie oraz wymagane załączniki.
Szczegóły u p. Katarzyny Studnickiej.
Skip to content