HANDEL LUDŹMI – NIEBEZPIECZNE ZJAWISKO

plakat akcji

WYJEŻDŻAJĄC DO PRACY- UWAŻAJ !!!

HANDEL LUDŹMI – NIEBEZPIECZNE ZJAWISKO

Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku ale i czas, w którym młodzi ludzie korzystają z możliwości podjęcia pracy zarobkowej, zdarza się, że również poza granicami kraju.

Chcąc chronić naszą młodzież przed czyhającymi nad nią zagrożeniami, nasza szkoła ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji w  Wadowicach.  Tym razem w budynku przy ul. Słowackiego 4 gościliśmy pracownika z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. sztab. Zbigniewa Przybka z prelekcją na temat zjawiska handlu ludźmi. Uczniowie z ciekawością wysłuchali wykładu i obejrzeli filmy dokumentalne na temat tej strasznej i niedozwolonej praktyki.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Ideą kampanii policji przeciw handlowi ludźmi jest propagowanie świadomości o tym zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie, gdzie można szukać pomocy. Należy pamiętać, że problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego. Dlatego też, działania prewencyjne mają na celu przestrzec i uchronić przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji zagrażających im życiu i zdrowiu. Każdy, kogo ten problem dotyka lub zna takie osoby, albo ma wiedzę o przestępcach trudniących się handlem ludźmi bądź o ich ofiarach powinien skontaktować się z Policją przez specjalnie przygotowaną skrzynkę e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl

 

Za prelekcję serdecznie dziękujemy!

ŹRÓDŁA:

https://policja.gov.pl/ka1/informacje/wiadomosci/313331,Handel-ludzmi-to-nie-fikcja.html

Skip to content