GŁÓWNA NAGRODA w kampanii DRUGIE ŻYCIE dla CKZiU nr 2 w Wadowicach

          Dnia 12 czerwca 2018 roku w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie została podsumowana VIII edycja Ogólnopolskiej Kampanii Drugie Życie. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele naszej szkoły Aleksandra Grabowska, Patrycja Jankowicz, Karolina Stuglik, Karol Wajdzik wraz z  szkolną koordynatorką kampanii Dorotą Załuską-Oberpriller. Szkoły, które w styczniu 2018 roku zakwalifikowały się do tegorocznej edycji kampanii  prowadziły różnorodne akcje, których celem było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie.

     Po szczegółowej analizie sprawozdań wszystkich działań prowadzonych przez szkoły, komisja przyznała GŁÓWNĄ NAGRODĘ , CZEK CHARYTATYWNY  w wysokości 2 tysięcy złotych naszej szkole  CKZiU nr 2 w Wadowicach.

     Nagrodzono również   Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem oraz I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

     Nagrody wręczyli sponsorzy kampanii: Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych oraz przedstawiciel Fresenius Medical Care Polska.

    Podczas uroczystej gali wręczania nagród, uczniowie przedstawili  w formie prezentacji krótkie podsumowania prowadzonych akcji. (prezentacja w załączniku)

PODSUMOWANIE

    Podczas całej kampanii trwającej od stycznia do maja 2018 roku,  staraliśmy się dotrzeć do jak najszerszej społeczności lokolnej z przesłaniem kampanii: „Transplantacja – masz dar uzdrawiania”. Byliśmy obecni na dużych wydarzeniach i imprezach, w mediach lokalnych, szkolnych. Młodzież naszej  szkoły wykazała się dużą inwencją twórczą , sami zorganizowaliśmy konferencje „TAK dla transplantacji”, Dzień Dawcy Szpiku Kostnego.  Wspieraliśmy charytatywnie Sebastiana podczas Biegu na Golgotę.

     Możemy być dumni, że młodzież naszej szkoły nie tylko słowem popularyzowała dawstwo narządów/tkanek, ale również sama dała przykład i piękne świadectwo pomocy potrzebującym oddając krew oraz rejestrując się jako potencjalni dawcy szpiku.

PODZIĘKOWANIA

       Jako szkolna  koordynatorka kampanii bardzo chciałabym podziękować uczniom, którzy w wyjątkowy sposób zaangażowali się w kampanię,  poświęcili swój wolny czas ( wiele akcji odbywało się w wekendy ), by promować szczytny cel kampanii, brali udział w wielu wydarzeniach i imprezach oraz wykonali ulotki informacyjne i prezentacje.

Tymi osobami są: Grabowska Aleksandra ( I LP), Jankowicz Patrycja ( I LP), Stuglik Karolina ( I LP), Targosz Weronika ( I LP), Wajdzik Karol ( II Te), Wawro Szymon ( II Te) oraz uczniowie Filip Giżycki (II Te), Romanowska Wiktoria ( I LP).

     Dziękuję tym, którzy wsparli nasze działania na terenie szkoły, a są to uczniowie klasy  I LP: Kachnic Patrycja , która była jedną z prowadzących konferencję i konkurs piosenki, Grzyb Filip, Szota Maja, Augustyniak Patrycja, Bizoń Kinga, Mikołajek Żaneta , Szuster Monika, Bobula Paulina, Palichleb Aleksandra, uczniowie II Te: Moskała Kamil, Zwierz Łukasz, klasy II LP Kondak Karol, klasy I TE Sebastian Szałwiński,  Stanuszek Kacper ( II ms), Daniel Rokowski, Rafał Wilk.

     Podziękowania kieruję również do uczennic klasy II LP, Moniki Byrgiel i Wiktorii Bober, które były inicjatorkami biegu charytatywnego oraz do Anny Rokowskiej, Anny Kowalskiej, Danielii Kowalówki, Karoliny Piwowar( I LP), Julii Młodzik( I LP) , Filipa Juchy (III Tele), Kamila Gustofa ( III Tele).

    Pragnę podziękować nauczycielom  naszej szkoły rejestrującym potencjalnych dawców podczas konferencji:  Pani Bogusławie Wierimak, Pani Annie Kozak-Nitwinko, Pani Aurelii Filii .

Pani Jolancie Zarębie wspierającej nas w organizacji akcji krwiodawstwa.

 Panu Tomaszowi Taladze za pomoc w wykonaniu baneru reklamujacego kampanię.

Pani Małgorzacie Mlak i Pani Angelice Żak za pomoc w przygotowaniu dokumentów na konferencję.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Beaty Bieńkowskiej  i Pana  Marcina Niemczaka  za wsparcie  kampanii podczas ogólnoszkolnego  zebrania z rodzicami, Dnia Otwartego Szkoły i konkursu Gorzeń Music Awards

Pragnę podziękować również DYREKCJI  CKZiU  nr 2 w Wadowicach za umożliwienie realizacji kampanii Drugie Życie oraz wszystkim nauczycielom wspierającym nas w podejmowanych działaniach.


Człowiek jest wielki nie przez to,                           Szkolna Koordynatorka Kampanii

co posiada, lecz przez to, kim jest;                          Dorota Załuska-Oberpriller

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innym”.

Skip to content