3 edycja regionalnego konkursu „Biesiada z Mistrzami”

Startujemy z trzecią edycją regionalnego konkursu „Biesiada z Mistrzami”. W tym roku zapraszamy do inspirowania się: 

twórczością literacką Aleksandra Fredry i Wisławy Szymborskiej;
twórczością plastyczną Jana Matejki, Włodzimierza Przerwy Tetmajera i Jerzego Nowosielskiego;
sylwetkami i dokonaniami Mikołaja Kopernika i Edmunda Strzeleckiego.
Jesteśmy wdzięczni Województwu Małopolskiemu za dofinansowanie naszego konkursu z programu Mecenat Małopolski II edycja i Wójtowi Gminy Lanckorona Tadeuszowi Łopacie za objęcie „Biesiady z Mistrzami” Honorowym Patronatem od samego początku – od pierwszej edycji w 2021 roku.

Nasz konkurs adresowany jest do młodzieży od 12 do 25 lat z całej Małopolski, a szczególnie z powiatów: wadowickiego, suskiego i myślenickiego. Każdy uczestnik przedstawia dwie prace. Czekamy na prace literackie, plastyczne, muzyczne i prezentacje sceniczne. Nie stawiamy granic inspiracjom, można wykonać np. muzyczną interpretację Szymborskiej, namalować Fredrowski humor, stworzyć literaturę do Nowosielskiego itd. W tym roku wśród Patronów, którymi chcemy inspirować twórczość Uczestników mamy dwóch uczonych i odkrywców: Mikołaja Kopernika i Edmunda Strzeleckiego. Ufamy, że ich dokonania i sylwetki dostarczą Wam wiele refleksji, inspiracji i przemyśleń, którymi zechcecie sie z nami podzielić we wszystkich kategoriach konkursowych.
Jedyne ograniczenie, które z przyczyn technicznych musimy postawić jest takie, że jedna osoba musi obydwie swoje prace przedstawić w jednej kategorii: albo literackiej, albo plastycznej, albo muzycznej, albo scenicznej.
Wstępne deklaracja i zgłoszenia będą przyjmowane do 3 października 2023r. w bibliotece szkolnej.
Więcej informacji na stronie organizatora.
Skip to content