105. rocznica powrotu Polski na mapę Europy

11 listopada 1918 r., po 123 latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo.

W przeddzień  105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się uroczysty apel  przygotowany przez klasę drugą o profilu technik programista pod kierunkiem wychowawcy Lucjana Pietrykowskiego.

Widowisko słowno – muzyczne przypomniało nam o randze tego wydarzenia.

Krótka lekcja historii miała uświadomić wszystkim, że wolność i niepodległość raz odzyskane nie są czymś trwałym, danym na zawsze, tylko czymś, co należy pielęgnować.

/L.Pietrykowski/

Skip to content