Zaproszenie do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych

organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach 
(Technikum Informatyczne)

Celem Konkursu informatycznego jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych zakresem wiedzy informatycznej opartej o obszary sprzętowe, sieciowe, systemowe, programistyczne, edytorskie, graficzne, multimedialne oraz ukierunkowanie myślenia uczniów na innowacyjne i niestandardowe rozwiązania w dziedzinie informatyki. Ponadto celem jest zainteresowanie młodzieży różnymi formami przekazu informacji przez pryzmat nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Konkurs obejmuje również wiedzę z zakresu przedmiotu informatyka realizowanego w szkole podstawowej.

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych 

Termin zgłoszeń do I-go etapu konkursu upływa dnia 31.03.2023 r. !!!

Konkurs ma charakter indywidualny i rozgrywany jest w dwóch etapach:

a) I etap – szkolny w dniach 03.04.2023 r. (poniedziałek) – 12.05.2023 r. (piątek).
Dokładny dzień ustala Szkolny Koordynator Konkursu.

b) II etap (finał) – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice
w dniu 26.05.2023 r. (piątek).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
Adres: ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice
e-mail (konkursowy): konkurs@ckziuwadowice.pl
e-mail: sekretariat@ckziuwadowice.pl

W załącznikach do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu (należy wysłać do dnia 31.03.2023 r.)

Sprawozdanie z I etapu konkursu (należy wysłać do dnia 15.05.2023 r.)

Skip to content