XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych- etap okręgowy

uczniowie podczas olimpiady

W dniu 4 marca 2023 roku w Krakowie na Politechnice Krakowskiej odbył się etap
okręgowy XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Wzięli w nim
udział dwaj uczniowie klasy 3TB Patryk Gałuszka i Kamil Orkisz, którzy zostali wyłonieni
eliminacji szkolnych olimpiady. Opiekę nad uczniami sprawowała Agnieszka Węglarz.
zawodach II stopnia w okręgu krakowskim wzięło udział 120 uczniów. Tematyka Olimpiady
wykracza poza treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych oraz uwzględnia
dziedziny kształcenia ogólnego, takie jak matematyka, fizyka i chemia jako niezbędną
podbudowę kształcenia zawodowego.
Dziękujemy uczniom za reprezentowanie szkoły i 
trzymamy kciuki za dobre wyniki.

dwaj uczniowie przed budynkiem uczelni                                                       dwaj uczniowie przed budynkiem uczeln

Skip to content