XXXI Rajd Pamięci Lotników- Zygodowice 2021

Dnia 13 września 2021 roku grupa 98 uczniów Liceum Policyjnego i Architektonicznego oraz Technikum wzięła udział w XXXI Rajdzie Pamięci Lotników, który odbywał się w 77 rocznicę bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca „Hell’s Angel” . Uczniowie pokonali trasę pieszo i na rowerach. Po dotarciu na metę rajdu i po posiłku grupa wzięła udział w obchodach , które odbywały się jak co roku obok obeliska upamiętniającego to wydarzenie.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od odegrania hymnów narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski przez Orkiestrę Dętą w Zygodowicach. Po przemowach, przybyli goście złożyli pod obeliskiem, przy którym stanęły poczty sztandarowe okolicznościowe wiązanki kwiatów.
W uroczystościach wzięli udział Państwo Marszałkowie Województwa Małopolskiego: Iwona Gibas i Łukasz Smółka, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Tadeusz Gola, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Anna Rauch, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Krystyna Curzydło, Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” Dyonizy Szczygielski, wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos, sołtys wsi Zygodowice Bogusława Kubarek oraz wójt gminy Tomice Witold Grabowski.

13 września 1944 roku grupa bombowa 485-460-464 z 15 Armii Powietrznej USA wystartowała wczesnym rankiem, by po kilku godzinach lotu zbombardować zakłady przemysłowe m.in. w Trzebini i Oświęcimiu.
831 eskadra wystartowała z Venosy na południu Włoch. Do rejonu bombardowania dotarło 96 maszyn. Jednym z samolotów był Liberalor B-24, Nr 4251139, nazwany przez lotników „Hell’s Angel”. Oprócz zwykłej obsady na ten lot dołączono pilota fotografa i operatora radaru. Samolotem dowodził kpt. Wiliam Lawrence. W południe, w drodze powrotnej po wykonaniu zdania, „Hell’s Angel” z załogą nr 64 został trafiony przez obronę niemiecką. Była to piąta godzina lotu. Z szybko opadającej maszyny na spadochronach zdążyło wyskoczyć przez luk bombowy 5 lotników. Nad Zygodowicami maszyna eksplodowała. Zginął kapitan i pięciu członków załogi, którzy nie zdążyli opuścić samolotu. Tragiczny lot był 50 bojowym lotem kpt. Lawrance’a.
Po jego wykonaniu kapitan i kilku członków załogi miało wrócić do ojczyzny. Pięciu lotników, którzy wyskoczyli na spadochronach zostało pojmanych przez Niemców i odesłanych do obozu jenieckiego.
W 1945 roku powrócili do swojej ojczyzny. Ciała poległych sześciu lotników zostały pochowane w lesie w Zygodowicach a w 1947 roku ekshumowane i przewiezione na amerykański cmentarz wojskowy w Belgii i do USA. Na polu chwały zginęli Obywatele Stanów Zjednoczonych: William C.Lawrance, Matthew W.Hall, Everett L.Mac Donald, William T.Eggers, Lewis L.Kaplan, Arthur E.Nitsche.
Cześć Ich pamięci.

Opiekunowie Koła Turystycznego

Skip to content