Tytuł Laureata dla Karoliny i Wiktorii w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Laureatom konkursu sa wręczane nagrody

 

Przedstawicielki III klasy Liceum Policyjnego: Karolina Piwowar i Wiktoria Romanowska
po sukcesie w I rejonowym szczeblu olimpiady reprezentowały Naszą Szkołę na następnym poziomie konkursu w Krakowie.

Uczennice: Wiktoria Romanowska i Karolina Piwowar zdobyły tytuł Laureata
w II etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i zakwalifikowały się do III  ogólnopolskiego etapu olimpiady!

Drugi etap konkursu został przeprowadzony w dniu 6 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Polegał na rozwiązaniu zadań testowych.
Wiktoria i Karolina znalazły się  w czołówce osób biorących udział w olimpiadzie i będą walczyły
w rywalizacji ogólnopolskiej w Warszawie.

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami konkursu są  różne uczelnie,
w tym Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem pierwszej edycji Olimpiady jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony
i ochrony cywilnej. Ponadto Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny, jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności złożona jest z trzech etapów:
szkolnego,okręgowego 
i ogólnopolskiego.

Gratulujemy!!!

Opiekun: Jolanta Zaręba

Uczennica Liceum Policyjnego odbiera nagrodę w konkursie

Skip to content