II miejsce w Małopolsce dla CKZiU nr 2 w Wadowicach!

Uczeń 3 klasy technikum informatycznego CKZiU nr 2 w Wadowicach, odniósł wielki sukces w XIII Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych – Kraków 2024.

Milan Wcisło (3 TI) uzyskał 2 miejsce w województwie małopolskim w kategorii Informatyka na rok szkolny 2023/2024 za projekt pt. System Obsługi Stacji Benzynowej WM.

Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych organizowany jest przez Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie we współpracy z Zarządem Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa, Prezesa Zarządu Krakowskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, Prezesa Oddziału Nowohuckiego SEP, Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konkurs jest skierowany do uczniów technicznych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, robotyki i informatyki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych.

 

Skrócony opis funkcjonalny projektu (pracy):

Głównym zamysłem projektu jest dokonanie płatności za paliwo w jak najbardziej komfortowy sposób dla klienta. Aby tego dokonać zostały stworzone trzy aplikacje, które w odpowiedni sposób łączą się ze sobą: Aplikacja Webowa „Station”, Aplikacja Mobilna „Station App”, Sztuczna Inteligencja Odczytująca Tablice Rejestracyjne Pojazdów.

Projekt został napisany w języku angielskim. Jest on złożony z:

  • Django – Web Application „Station” (tzw. mózg projektu),
  • Flutter – Mobile Application „Station App”,
  • Tensorflow & OpenCV – Automatic Number Plate Recognition(ANPR),

–     PostgresSQL (baza danych).

Praktyczne zastosowanie projektu obejmuje możliwość integracji ze stacją benzynową, umożliwiając klientom wygodne i efektywne dokonywanie płatności za paliwo, nawet bez opuszczania pojazdu (przy zaangażowaniu osoby do obsługi tankowania).

Klienci korzystający z usług stacji mogą również skorzystać z programu lojalnościowego, który umożliwia regularne odwiedziny i zbieranie punktów wymienialnych na różnorodne nagrody. Celem projektu jest stworzenie środowiska sprzyjającego powtarzalnym wizytom klientów oraz umożliwienie im korzystania z programu lojalnościowego.

Opiekunem naukowym projektu był nauczyciel Wojciech Biel.

Skip to content