Akcja Szkolnego Wolontariatu

plakat reklamujący zbiórkę pieniężną

UWAGA!!!

SZKOLNY WOLONTARIAT organizuje zbiórkę środków finansowych!

Chcemy pomóc WTZ „Promyczek” (Warsztaty Terapii Zajęciowej
dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami)
.

Liczy się każda złotówka! Pieniądze będą zbierane do końca maja 2021 r.
w budynkach CKZiU nr 2 w Wadowicach przez szkolnych wolontariuszy.

Fundacja Promyczek realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku oraz podjęcia pracy zawodowej.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w Licytacje na rzecz Fundacji “Promyczek” /https://www.facebook.com/groups/66411831091557/, gdzie wystawione są m.in. dzieła, które powstały na WTZ.

plakat reklamujący zbiórkę pieniężną

Skip to content