Konkurs Barwy życia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W PROFILAKTYCZNYM KONKURSIE ARTYSTYCZNYM

BARWY ŻYCIA

Konkurs Barwy Życia 2022 jest kontynuacją propozycji do współtworzenia
kreatywnych działań w obszarze profilaktyki uzależnień. Poprzez konkurs dajemy możliwość
wyrażenia odczuć i refleksji poprzez ukazywanie piękna i wartości życia.

Laureaci konkursu BARWY ŻYCIA 2022 otrzymają dyplomy, drobne upominki

oraz zaproszeni zostaną do udziału i współtworzenia plenerów artystycznych.

Konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie Agrado, przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.
  • Termin nadsyłania prac do 20 maja

  • Zgłoszenia u p. Katarzyny Studnickiej poprzez e-dziennik

  1. Format prac:

  • plastycznej: A-2, A-3,

  • fotograficznej: nie mniejszy niż 130mm x 180mm.

  1. Techniki pracy:

  • w przypadku prac plastycznych – technika dowolna, płaska: malarstwo, grafika, rysunek, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem,

  • w przypadku prac fotograficznych – fotografie kolorowe, czarno-białe lub sepia,
    w dowolnym układzie

Skip to content