Malowanie ikon

W naszej szkole rozpoczynamy nową formę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzącą zajęcia będzie p. Barbara Cudo. Z różnych klas zebrała się grupa zdolnej młodzieży. Szkoła udostępniła pomieszczenie na pracownię. Uczniowie wyremontowali, wysprzątali, meblują i… startują!

Dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców zakupiliśmy profesjonalne materiały, konieczne do malowania tradycyjną techniką tempery jajecznej na desce.

– Zaczyna się pasjonująca przygoda z malarstwem!

Skip to content