Harmonogram

Szczegółowe harmonogramy (wykaz imienny) egzaminów pisemnych i praktycznych są umieszczone:

  • w gablocie obok sekretariatu (ul. Zegadłowicza 36)
  • na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu (ul. Słowackiego 4)
Skip to content