Projekt – Kursy i szkolenia

Powiat Wadowicki
realizuje projekty dofinansowane
z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Nr wniosku: RPMP.10.02.02-12-0246/16  z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach w branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno-elektronicznej

 Celem projektu jest poprawa szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych Powiatu Wadowickiego w branży wiodącej mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz branży uzupełniającej elektryczno-elektronicznej przez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach , jego doposażenie, organizację staży i szkoleń zawodowych a także dokształcenie nauczycieli.

W ramach otrzymanego przez powiat rekordowego dofinansowania (prawie 15 mln zł ) powiat wadowicki powołał Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, specjalizujące się w obszarach kształcenia zawodowego. Taki zastrzyk gotówki na oświatę, jakiego jeszcze dotąd nie było, otworzył wiele możliwości – to jak wygrana w lotto. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych, stawia powiat na pozycji lidera spośród wszystkich powiatów oraz miast na prawach powiatu w Małopolsce.

A co dla nas, jako CKZiU nr 2 w Wadowicach, najważniejsze:

Na realizację projektu
„Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”
w latach 2017 – 2019  przeznaczonych zostanie

5 803 371, 20 zł
(
z czego dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota – 4 932 865,52 zł)

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „Kursy i szkolenia”

Rozmiar
Kontrast