ZAPRASZAMY do udziału w IV charytatywnym BIEGU NA GOLGOTĘ.

21 kwietnia 2018 roku (sobota) o godz. 10:00 zapraszamy do Kalwarii Zebrzydowskiej na IV charytatywny BIEG NA GOLGOTĘ.

Cele i założenia biegu:
– zbiórka funduszy na rehabilitację dla Sebastiana (8 maja 2017 Sebastian uległ tragicznemu wypadkowi, po którym zapadł w śpiączkę. Pomimo uszkodzenia mózgu reaguje na bodźce zewnętrzne. Sebastian potrzebuje leczenia, rehabilitacji, środków medycznych).
– popularyzacja biegów, marszów Nordic Walking , jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej,

– popularyzacja jednej z konkurencji psich zaprzęgów, jaką jest canicross (bieg z psem przy pasie).

– propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

–  oraz dodatkowo: popularyzacja wiedzy na temat transplantologii w Polsce, zwiększanie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów.

W tym roku młodzież naszej szkoły podczas biegu będzie promowała transplantację ( krwiodawstwo, dawstwo szpiku kostnego, narządów) w ramach kampanii „Drugie Życie- Transplantacja. Masz dar uzdrawiana”.

Na specjalnie przygotowanym stoisku informacyjnym uczennice z liceum będą rozdawały oświadczenia woli, ulotki oraz udzielały informacji  na temat transplantacji.

Warunki uczestnictwa:

– osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL ( wzór dostępny w załączniku)
– wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymacja).

 Więcej informacji  na plakacie ( załącznik) oraz  u koordynatorki akcji Doroty Załuskiej-Oberpriller (sala 28).

OŚWIADCZENIE 1
                                                                                                           ZAPRASZAMY  

Skip to content