Z wizytą w Zakładzie Karnym w Wadowicach

W obecnym roku szkolnym drzwi Zakładu Karnego w Wadowicach ponownie zostały otwarte na zwiedzanie dla naszych uczniów. Skorzystaliśmy z zaproszenia i za zgodą dyr. ZK ppłk Renaty Niziołek, pierwsza grupa uczniów pod opieką wicedyrektor Doroty Szemik uczestniczyła w wyjściu, podczas którego zapoznano  młodzież ze specyfiką pracy w służbie penitencjarnej. Wycieczka miała charakter edukacyjno- profilaktyczny.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego z Wadowic przedstawili uczniom specyfikę służby więziennej i zachęcali do podjęcia pracy w placówkach penitencjarnych. Poinformowali młodzież, jakimi kwalifikacjami oraz predyspozycjami należy się wykazywać, by móc zostać funkcjonariuszem więziennictwa. Spotkanie umożliwiło młodzieży uzyskanie interesujących ich informacji związanych z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza SW oraz poszerzyło wiedzę o profesjach i możliwościach zatrudnienia.

Szczególne podziękowania dla st. chor. Tomasza Dańca za pomoc w organizacji wyjścia!

 

Skip to content