XXXII Rajd Pamięci Lotników „Hell’s Angel”

Dnia 16 września 2022 roku przedstawiciele naszej szkoły, klasa 2 Liceum Policyjnego wzięła udział w XXXII Rajdzie Pamięci Lotników, który odbywał się w 78 rocznicę bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca „Hell’s Angel”. Uczniowie pokonali pieszo trasę, pod opieką p. Marcina Wójcika, p. Sylwii Jamróz, p. Elżbiety Włoch. Po dotarciu na metę rajdu i po posiłku przygotowanym przez Koło Gospodyń w Zygodowicach, grupa wzięła udział w obchodach, które odbywały się jak co roku obok pomnika upamiętniającego to wydarzenie. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych gości i uczestników rajdu. Po przemowie pana wójta gminy Tomice, przybyli goście złożyli pod obeliskiem okolicznościowe wiązanki kwiatów, następnie wzięliśmy udział w śpiewie patriotycznych pieśni. W uroczystościach oprócz uczniów okolicznych szkół, wzięli udział Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Tadeusz Gola, Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” Dyonizy Szczygielski, sołtys wsi Zygodowice Bogusława Kubarek oraz wójt gminy Tomice Witold Grabowski.

13 września 1944 roku nad Zygodowicami maszyna Liberalor B-24, Nr 4251139, nazwany przez lotników „Hell’s Angel”eksplodowała. Zginął kapitan i pięciu członków załogi, którzy nie zdążyli opuścić samolotu. Pięciu lotników, którzy wyskoczyli na spadochronach zostało pojmanych przez Niemców i odesłanych do obozu jenieckiego. W 1945 roku powrócili do swojej ojczyzny. Ciała poległych sześciu lotników zostały pochowane w lesie w Zygodowicach a w 1947 roku ekshumowane i przewiezione na amerykański cmentarz wojskowy w Belgii i do USA. Na polu chwały zginęli Obywatele Stanów Zjednoczonych: William C.Lawrance, Matthew W.Hall, Everett L.Mac Donald, William T.Eggers, Lewis L.Kaplan, Arthur E.Nitsche. Cześć Ich pamięci.

Opiekunowie Koła Turystycznego Fotografie S. Jamróz, E. Włoch

Skip to content