XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 

XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

Konkurs składa się z etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia.

Etap szkolny Olimpiady odbędzie się

17 listopada 2017 r. godz 9:00

(SALA  28) ZAPISY do 15.11.2017r ( środa)

u opiekuna PCK – D. Załuska-Oberpriller oraz Opiekuna Wolontariatu – J. Zaręba.

HONOROWY  PATRONAT  nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dla LAUREATA Olimpiady w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ufundował indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Więcej  informacji o OLIMPIADZIE u opiekuna PCK – D Załuska-Oberpriller ( sala 28) 

 Podstawowa literatura:

  1. Włodarek D.: Dietetyka. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2005
  2. Czerwińska D., Gulińska E.: Kucharz małej gastronomii. Podstawy żywienia człowieka. Podręcznikdla zasadniczej szkoły zawodowej. WSiP, Warszawa 2005
  3. Superczyńska E., Żylińska – Kaczmarek M.: Zasady żywienia. Podręcznik dla zawodu kucharz małej gastronomii. Wydawnictwo REA, Warszawa 2004
  4. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PWN, Warszawa2007
  5. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka, tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 2007
  6. Gertig H., Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny. PZWL, Warszawa 2007
  7. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001
  8. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 2007
  9. Cybula A., Głowaczowska I., Konieczny G., Latarska D., Marzec-Bogusławska A: Najważniejszepytania o HIV/AIDS. Poznań 2007  
  10. Anders J.: Wytyczne 2005 Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2005 z późniejszymi zmianami.

Przydatne strony internetowe:

Skip to content