XVI OGÓLNOPOLSKI RAJD „Z TOBĄ NA GROŃ”

Na górze Tarnawy
Rośnie szczycik niemały.
Jest on Leskowcem zwany.
Tam turystów są gromady.
Na nim polanka mała.
Gdzie zabawa doskonała.”

         Dnia 18 września 2018 roku grupa 170 turystów z klas : ITB, ITia, I Tele, , II LP, II Tib, III LP, III Tib, III mf i IV Tele pod opieką nauczycieli wzięła udział w XIV Ogólnopolskim Rajdzie „ Z tobą na Groń”. Celem rajdu, organizowanego przez PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka’’  oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kaczynie ,była integracja młodzieży z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.  Nasza drużyna  , podzielona ze względów bezpieczeństwa na trzy grupy, wyruszyła z Ponikwi niebieskim szlakiem im. Czesława Panczakiewicza na Groń im. Jana Pawła II gdzie znajdowała się meta rajdu. Po krótkim odpoczynku i posiłku przygotowanym przez organizatorów, zdobyliśmy szczyt i tą samą trasą zeszliśmy do Ponikwi, skąd autobusami wróciliśmy do Wadowic.

         W imieniu młodzieży uczestniczącej w rajdzie dziękuję:p.C. Guzdek,p. J.Matyjasik, p. A.Gębala, p. H.Kiełkowicz, p. K. Rekies, p. M. Teluk, p. R. Brańka, p. J. Cepcer,

  1. M. Niemczak, p. T. Talaga, p. M. Wójcik za opiekę na trasie rajdu.

 

 

Skip to content