WYNIKI XXVII OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

Gratulujemy uczniowi klasy I liceum policyjnego, ERYKOWI  SKAWINIE

II miejsca w etapie rejonowym XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.  Uczestnicy olimpiady mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań ( z jedną odpowiedzią poprawną oraz pytania o charakterze „prawda-fałsz”), dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.

Organizatorem  Olimpiady Wiedzy Promocji Zdrowego Stylu Życia jest PCK, natomiast honorowy patronat nad XXVII edycją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Celem olimpiady jest budzenie w młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.
D. Załuska-Oberpriller, Jolanta Zaręba

Skip to content