WYNIKI XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – Etap szkolny

29.11.2018 rodbył się etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uczennice i uczniowie z klasy I LP, II LP, III LP oraz III TE rozwiązywali test dotyczący zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz historii PCK. Największą ilość prawidłowych odpowiedzi a tym samym zwycięzcą szkolnego etapu XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia został  SKAWINA ERYKuczeń klasy I Liceum Policyjnego. Gratulujemy Erykowi i życzymy sukcesów w etapie rejonowym.

Lista Laureatów Olimpiady – etap szkolny:
1. Skawina Eryk  I LP
2. Frosztęga Dominik  III TE
3. Kondak Karol  III LP oraz Wawro Szymon  III TE.

 Olimpiada organizowana jest przez PCK a honorowy patronat nad Olimpiadą  objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Instytutu Żywności

i Żywienia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Dyrektor Krajowego

 Centrum ds. AIDS. 

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i życia.

GRATULIJEMY
Szkolne Koło PCK


Skip to content