WYNIKI XXVI OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

WYNIKI  XXVI  OLIMPIADY ZDROWEGO  STYLU  ŻYCIA.

        Organizatorem  Olimpiady Wiedzy Promocji Zdrowego Stylu Życia jest PCK, natomiast honorowy patronat nad XXVI edycją OPZSŻ objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Celem olimpiady jest budzenie w młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.
      Dnia 23 stycznia 2018 roku, na terenie Oddziału Regionalnego PCK w Wadowicach, odbył się etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Podczas tego etapu uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań ( z jedną odpowiedzią poprawną oraz pytania o charakterze „prawda-fałsz”), dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia.

Uczennica naszej szkoły PATRYCJA   JANKOWICZ  ( klasa I liceum policyjne)

zajęła II miejsce w rejonowym etapie  Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.


GRATULUJEMY!

Skip to content