WYNIKI XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – Etap szkolny

Olimpiada organizowana jest przez PCK a honorowy patronat nad Olimpiadą w roku 2017/2018 objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i życia.

17.11.2017 r. odbył się etap szkolny XXVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 18 uczennic i uczniów z klasy I LP, II LP oraz II TI B rozwiązywało test dotyczący zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz historii PCK. Największą ilość prawidłowych odpowiedzi a tym samym zwycięzcą szkolnego etapu XXVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia została Patrycja Jankowicz, uczennica klasy I Liceum Policyjnego. Gratulujemy Patrycji i życzymy sukcesów w etapie rejonowym.

Lista Laureatów Olimpiady – etap szkolny:
1. Jankowicz Patrycja I LP
2. Romanowska Wiktoria I LP
3. Rokowska Agnieszka I LP

GRATULUJEMY!
Opiekun PCK

Skip to content