Wspomnienie – św. pamięci mgr inż. Antoni Bubła

„…można odejść na zawsze
by stale być blisko…”
(ks. Jan Twardowski)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 listopada br. w wieku 82 lat zmarł długoletni i zasłużony pracownik naszej szkoły  mgr inż. Antoni Bubła.


Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych: technologii i pracowni technicznej pracował od 1 września 1974 roku do 31 sierpnia 1996 roku.
Od 1 września 1991 roku do końca sierpnia 1996 roku pełnił funkcję wicedyrektora do spraw wychowawczych.
W latach 1984 – 1989 pracował również jako metodyk w zakresie przedmiotów zawodowych mechanicznych, współpracując z oddziałem ODN w Bielsku- Białej.
Ponadto mgr inż. Antoni Bubła wniósł szczególne zasługi w rozwój Ochotniczych Hufców Pracy, pełniąc funkcję Komendanta szkolnej Komendy OHP.
W 1987 roku uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych mechanicznych.
Współpracował z zakładami pracy z terenu Wadowic i Andrychowa,   organizując praktyki uczniowskie. Wyróżniał się umiejętnością rozbudzania u uczniów zainteresowań zawodowych i wdrażania ich do nauki.

Odszedł  wspaniały człowiek, wychowawca i autorytet zarówno dla młodzieży, jak i grona pedagogicznego.

Cześć Jego Pamięci!

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Antoniego Bubły składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie. 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach

Skip to content