Uwaga! Ważna informacja

Na podstawie Zarządzenia Nr 41/2020/2021 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. uprzejmie informujemy,
że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające
w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W dniu 24 grudnia 2020 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach będzie zamknięte.

Skip to content