Uroczyste otwarcie CKZiU nr 2 w Wadowicach.

Uroczyste otwarcie CKZiU nr 2 w Wadowicach.

W dniu 11 października 2018 roku odbyło się otwarcie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach powstałego z połączenia dwóch szkół Zespołu Szkół nr 1 (Budowlanki) oraz Zespołu Szkół nr 2 (Mechanika).

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Filip Kaczyński, Zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – Agata Suszczyńska, Starosta Wadowicki – Bartosz Kaliński, Radni Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Gębala.

W podniosłej atmosferze po symbolicznym przecięciu wstęgi, zaprezentowano nowo powstałe pracownie komputerowe, pracownię diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownię silników spalinowych, pracownię mechaniki i elektroniki samochodowej. Goście słusznie zauważyli, że placówka ogromnie zyskała dzięki realizacji projektu Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współfinansowanego przez Unię Europejską.
Również Jerzy Kotaś – dyrektor CKZiU nr 2 nie krył zadowolenia:
Weszliśmy na wyższy poziom. Starosta Bartosz Kaliński powiedział kiedyś, że rozbiliśmy bank. I ja się cieszę, że brałem udział w tym skoku. Nasza szkoła zdobyła trzecią dotację w Małopolsce”.
Miejmy nadzieję, że nawet po zakończeniu projektu Centrum nadal będzie się rozwijać, a jego sława będzie sięgać Bałtyku.

Tekst: Joanna Matyjasik

Zdjęcia: Wojciech Winter


Skip to content