Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/ 2023

grupa uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej

„ Mądrość to dążenie do pełni”
                 Jan Twardowski

„ Talent jest jak kawałek szlachetnego , ale surowego metalu : dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada „
                Stanisław Staszic

W dniu 1 września 2022 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach .
Uczniowie jedenastu klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły . Nowo wybrany dyrektor pan mgr Jacek Zarzycki powitał nowych uczniów i przypomniał, że 83 lata temu młodzież straciła możliwość nauki i  niejednokrotnie była zmuszona wybuchem II wojny światowej do zamiany pióra na karabin, by walczyć o wolną Polskę. Dzisiaj historia zatoczyła koło i młodzi ludzie na Ukrainie przeżywają podobną tragedię . Dlatego tak ważne jest, aby doceniać fakt życia i nauki w wolnym kraju i udzielenie wsparcia i pomocy uczniom z Ukrainy, którzy dołączyli do naszej społeczności szkolnej .
W imieniu samorządu szkolonego przewodniczący – Wojciech Skalski życzył wszystkim uczniom, dyrekcji szkoły , nauczycielom, a także pracownikom administracyjnym i pracownikom obsługi wielu sukcesów, zadowolenia i spełnienia marzeń.

Skip to content