Tytuł Laureata dla Wiktorii i Karoliny w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności!

Przedstawiciele I i II klasy Liceum Policyjnego Eryk Skawina, Karolina Piwowar i Wiktoria Romanowska po sukcesie w I rejonowym szczeblu olimpiady, reprezentowali Naszą Szkołę na następnym poziomie konkursu w Krakowie. Uczennice Wiktoria Romanowska i Karolina Piwowar zdobyły tytuł Laureata w II etapie okręgowym, Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i zakwalifikowały się do III  ogólnopolskiego etapu olimpiady!

Drugi etap konkursu został przeprowadzony w dniu 7 grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, polegał na rozwiązaniu zadań testowych. Wiktoria i Karolina znalazły się  w czołówce osób, biorących udział w olimpiadzie i będą walczyły w rywalizacji ogólnopolskiej w Warszawie.

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami konkursu są  różne uczelnie w tym Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem pierwszej edycji Olimpiady jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto, Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności złożona jest z trzech etapów, szkolnego, okręgowego, ogólnopolskiego.

Gratulujemy!!!

Opiekunowie: Jolanta Zaręba, Bożena Różycka

Skip to content