Tytuł Laureata dla Karoliny w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności!

   Uczennica klasy I Liceum Policyjnego Karolina Piwowar zdobyła tytuł Laureata w II etapie okręgowym, Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności i zakwalifikowała się do III  ogólnopolskiego etapu olimpiady!

Drugi etap konkursu został przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, polegał na rozwiązaniu zadań testowych. Karolina znalazła się w czołówce osób, biorących udział w olimpiadzie i będzie walczyła w rywalizacji ogólnopolskiej w Warszawie.  

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy  o Bezpieczeństwie i Obronności
powołany na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami konkursu są  różne uczelnie w tym Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem pierwszej edycji Olimpiady jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji  i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto, Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności złożona jest z trzech etapów, szkolnego, okręgowego, ogólnopolskiego.

                                                                               Gratulujemy!!!

                                                  Opiekunowie: Jolanta Zaręba, Bożena Różycka

Skip to content