Turniej Strzelecki z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości„Turniej Strzelecki z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wadowice – 2017”


W dniu 10 listopada 2017 roku, na strzelnicy pneumatycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach , członkowie Regionu IPA Wadowice we współpracy z dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KPP Wadowice oraz Dyrekcją i uczniami klas o profilu policyjnym CKZiU Nr 2 w Wadowicach zorganizowali turniej strzelecki dla uczczenia 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy za swój cel stawiali sobie:
• uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
• propagowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, rozwijanie sportowego współzawodnictwa,
• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych ze strzelectwem,
• propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa,
• usprawnianie współpracy pomiędzy służbami i instytucjami na niwie edukacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz wychowania młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za porządek prawny.

Turniej miał charakter dwuboju strzeleckiego. Brało w nim udział sześć trzyosobowych drużyn ze szkół średnich powiatu wadowickiego: CKZiU Andrychów, ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska, CKZiU Nr 2 Wadowice Klasa 1LP, CKZiU Nr 2 Wadowice „BUDOWLANKA”, CKZiU Nr 2 Wadowice Klasa 2 LP, I LO Wadowice. Młodzież rywalizowała w czterech kategoriach, a wyniki końcowe wyglądały następująco:

Konkurencja PISTOLET

1. Jakub Zdrada CKZiU Nr 1 Andrychów
2. Wanat Szymon ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska
3. Konrad Wójcik CKZiU Nr 2 Wadowice Klasa 1LP

Konkurencja KARABINEK

1. Wanat Szymon ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska
2. Daniel Bara ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska
3. Wójcik Adrian ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska

Klasyfikacja indywidualna Turnieju

1. Wanat Szymon ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska
2. Jakub Zdrada CKZiU Nr 1 Andrychów
3. Konrad Wójcik CKZiU Nr 2 Wadowice Klasa 1LP

Klasyfikacja drużynowa Turnieju

1. ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska
2. CKZiU Nr 1 Andrychów
3. CKZiU Nr 2 Wadowice Klasa 1LP
4. CKZiU Nr 2 Wadowice Klasa 2 LP
5. I LO Wadowice
6. CKZiU Nr 2 Wadowice BUDOWLANKA

Dyplomy, medale i puchary ufundowane przez Region IPA Wadowice , uczestnikom turnieju wręczali : Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Włodzimierz Warzecha, Dyrektor CKZiU Nr 2 w Wadowicach – mgr inż. Jerzy Kotaś , Naczelnik Wydz. Prewencji KPP Wadowice – nadkom. Sławomir Urbanowski oraz Sekretarz Regionu IPA Wadowice – Andrzej Cholewa.

Sekretarz Regionu IPA Wadowice
Andrzej Cholewa

Skip to content