Technikum nr 1 w CKZiU nr 2 z tytułem SREBRNEJ SZKOŁY w 2023

logo rankingu

Jest się z czego cieszyć! Odnieśliśmy ogromny sukces!

Technikum nr 1 w naszym Centrum uzyskało tytuł Srebrnej szkoły 2023 w przygotowywanym od 25 lat przez portal edukacyjny „Perspektywy” Rankingu Liceów i Techników. Udało nam się uzyskać 29 miejsce w Małopolsce 198 miejsce w Polsce.
Na uwagę zasługuje również 69 lokata w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników 2023, co daje nam  kolejny tytuł srebrnej szkoły 2023.
Mamy najlepsze wyniki maturalne wśród techników w powiecie!!!

W tegorocznym rankingu po raz kolejny wzięto pod uwagę następujące kryteria: wyniki z egzaminu dojrzałości z maja 2022, gdzie średnie z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i matematyki nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów i techników (20 %)
Dodatkowe kryteria dla techników to:
– sukcesy w olimpiadach (20 %)
– wyniki z maturalnych przedmiotów dodatkowych (30 %)
– oraz wyniki z egzaminów zawodowych (30 %)

Dla kogo ranking?

Głównymi jego adresatami  są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum – szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 i Rankingu Techników 2023 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2023Rankingu Maturalnego Techników 2023 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2023.

 Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych podkreśla z dumą:
Od 25 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć „, gdzie „wytrwała praca nauczycieli
i uczniów przynosi wspaniałe efekty”.

Cieszymy się, że nasze Centrum również znalazło się w tym wyjątkowym gronie najlepszych. 

Dziękujemy wspaniałym nauczycielom i ambitnym uczniom!

U nas warto się uczyć!!!

A. Gębala

Skip to content