Technik Absolwent 2017

To ostatnia nagroda dla ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach. Od 1 września można już pisać o sukcesach uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Konkurs  „TECHNIK  ABSOLWENT  2017” 

Podsumowanie konkursu „Technik Absolwent  – 2017 odbyło się 25-09-2017r. w Domu Technika NOT w Bielsku Białej.

Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotę organizowanego konkursu stanowi uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych, maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół  przy Oddziałach Stowarzyszeń.

Organizowany Konkurs w 2017r.  miał dwa etapy. Pierwszy etap przebiegał bezpośrednio w szkołach i szkoły same dokonywały własnej samooceny w oparciu o dostarczony im przez organizatorów regulamin. Drugi etap konkursu „Technik Absolwent – 2017r” był oceniany przez Komisję Konkursową z  udziałem specjalistów  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych szkół.  Ostatecznie do ścisłego finału zakwalifikowało się  61 uczniów w branżach: ekonomiczno-handlowa, samochodowa, chemiczna, informatyczna, elektryczno-elektroniczno- mechatroniczna, budowlano–geodezyjna, rolnictwo, ogrodnictwo, architektura  krajobrazu,  hotelarsko – turystyczna, gastronomiczna i  usługowa, technologia drewna. 

Ogółem uczestniczyło 18 szkół m. in. z Bielska Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Skoczowa, Wisły  i Wadowic. Najwyżej spośród wszystkich branż Komisja Konkursowa  oceniła i  TYTUŁ  LAUREATA SUPER  TECHNIK  ABSOLWENT  2017 otrzymał:

JAKUB BURZYŃSKI

z Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach. 

Niestety sam laureat nie mógł wziąć udziału w uroczystości z powodu inauguracji roku akademickiego. W jego imieniu nagrodę odebrał tata, który otrzymał podziękowanie i wielki aplauz zgromadzonych.

Jakub jest obecnie studentem pierwszego roku Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Ambitnie wybrał studia z uwagi na kierunek, uczelnię i oczywiście odległość od domu. Jednak nie mam wątpliwości, że poradzi sobie z wyzwaniem znakomicie – dodaje dr inż. Marcin Matyjasik, obecnie Wicedyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach, wieloletni opiekun merytoryczny Jakuba.”

Skip to content