Takiego Janicka serdusko by chciało coby chodził na rajdy i do CKZiU nr 2

Dnia 22 lutego 2019 roku grupa stu uczniów z klas I Tele, I Tia, I Tib, I TB, I LP, II LP, III LP i IV Tele pod opieką p.K.Rekies, p.M.Teluk,p.E.Włoch, p.B.Wiercimak,p.J.Zaręba, p.M.Babika, p.R.Brańki, p.M.Niemczaka i pod przewodnictwem  emerytowanego nauczyciela geografii p.S.Boryczko wzięła udział w XLII Rajdzie Zimowym po Ziemi Andrychowskiej organizowanym przez Oddział Zakładowy PTTK „Andropol” oraz Centrum Kultury i Wypoczynku Andrychów. Grupa wyruszyła pieszo z przystanku Inwałd Dwór w stronę mety rajdu w Andrychowie. U podnóża Wapienicy, w nieczynnym kamieniołomie wapienia jurajskiego uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat znajdujących się tam a unikatowych na skalę światową Skałek Andrychowskich. Są to tzw.porwaki czyli skały zbudowane z margli, wapieni, zlepieńców i granitognejsów, które zostały w trakcie ruchów płaszczowin porwane i przemieszczone. Stanowia one 5% Beskidu Małego, a ich wiek szacuje się na 40 mln lat. Z kamieniołomu udaliśmy się przez Pańską Górę do Andrychowa. Na mecie rajdu członkowie naszej ekipy wzięli udział w konkursach sprawnościowych i w konkursie piosenki w którym brawurowo wykonali dwa utwory : „Wehikuł czasu’’ zespołu Dżem oraz  „Takiego Janicka’’ zespołu Siklawa. Jury oraz publiczność zgromadzona w CKiW Andrychów doceniło nasz zespół wokalny przyznając mu pierwsze miejsce.

Opiekun Koła Turystycznego

B.Wiercimak

Skip to content