Szkolny Konkurs Profilaktyczny „Patrzę trzeźwo na świat!”

 

Szkolny Konkurs Profilaktyczny „Patrzę trzeźwo na świat!”

 
Zapraszamy uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – literackim „Patrzę trzeźwo na świat!”, którego celem jest pogłębienie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń i negatywnych skutków wynikających z sięgania po alkohol.
 

Kategorie konkursowe:

 1.Literatura – Prace w formie: rozprawki, wywiadu bądź opowiadania, do 3 stron A4, czcionka 12, nawiązujące do tematu konkursu: „Patrzę trzeźwo na świat”.

 2.Prace plastyczne- forma dowolna (szkic, rysunek, grafika, ilustracja itp.), nawiązujące do tematu konkursu:  „Patrzę trzeźwo na świat”.

 Termin składania prac do 25.03.2022 r. (gabinety pedagogów i psychologa, sekretariaty szkoły). Regulamin znajdziecie w załączniku.
 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorzy konkursu.

Konkurs organizowany jest przez psychologa szkolnego – Joanne Gawędę, pedagogów szkolnych: Barbarę Sieję, oraz Sylwię Jamróz, pracujących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

2. Cele konkursu.

 1. Popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń i negatywnych skutków wynikających z sięgania po alkohol.
 2. Uświadomienie młodzieży negatywnych konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu, jego szkodliwego wpływu na organizm.
 3. Promocja zdrowych zachowań w życiu młodych ludzi bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.
 4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez pokazanie problemu w formie artystycznej (literatura, malarstwo).

3. Uczestnicy.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  w Wadowicach.

4. Kategorie:

 1. Literatura – prace w formie: rozprawki, wywiadu bądź opowiadania, do 3 stron A4, czcionka 12, nawiązujące do tematu konkursu: „Patrzę trzeźwo na świat”.
 2. Prace plastyczne – forma dowolna (szkic, rysunek, grafika, ilustracja itp.), nawiązujące do tematu konkursu: „Patrzę trzeźwo na świat”.

5. Prace konkursowe:

 1. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę na konkurs plastyczny i/lub jedną na konkurs literacki.
 2. Prace można składać w gabinetach pedagogów i psychologa, w sekretariatach szkoły przy ul. Zegadłowicza 36, Słowackiego 4, lub u wychowawcy klasy do dnia: 25 marca 2022 roku.
 3. Prac nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem. Każda praca będzie oceniana anonimowo, zatem prosimy o umieszczenie na pracy logo oraz dołączenie do pracy w zamkniętej kopercie informacji identyfikujących autora: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko opiekuna (opcjonalnie), tytuł pracy. Na kopercie należy umieścić to samo logo, które znajduje się na pracy.
 4. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie z datą o treści: Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją W przypadku uczestnika  niepełnoletniego zgłoszenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

  6. Nagrody i wyróżnienia.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach.
 2. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień, lub nie przyznania miejsca I, II lub III.
 3. Prace konkursowe oceni komisja w składzie:

– Joanna Gawęda – psycholog szkolny

– Barbara Sieja – pedagog szkolny

– Sylwia Jamróz – pedagog szkolny

 1. Komisja oceniać będzie:

– zgodność pracy z tematem,

– inwencję, pomysłowość oraz czytelność przekazu,

– formę estetyczną oraz technikę wykonania pracy (dotyczy prac plastycznych).

 1. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród indywidualnie.
 2. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.

7. Uwagi końcowe.

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie prac, oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej szkoły i/lub gazetce szkolnej.
 3. Dane osobowe są gromadzone tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, rozstrzygnięcia, wręczenia nagród oraz promocji konkursu.

Szkolny Konkurs Profilaktyczny (1)

SERDECZNIE ZAPRASZMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE!

 

 

 

 

Skip to content