Szkolny konkurs plastyczny!

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w szklonym konkursie plastycznym na plakat przedstawiający zasady działalności lub historię PCK.

REGULAMIN


  1. Organizator konkursu.
    Konkurs organizowany jest przez CKZiU nr 2 w Wadowicach.
  2. Informacje o konkursie.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów poprzez propagowanie zasad działalności PCK. Upowszechnianie wiedzy na temat osób zasłużonych dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz historii organizacji.

 III. Uczestnicy konkursu.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach.

  1. Przedmiot konkursu.

Praca plastyczna: forma plakatu  (technika dowolna).

Prace konkursowe do 15.XII.2018 r.  należy przekazać opiekunom Szkolnego Koła PCK:  Dorota Załuska-Oberpriller,   Jolanta Zaręba.

Skip to content