Święto Szkoły 2018

50 lat minęło jak jeden dzień….

Tegoroczne Święto Szkoły miało wyjątkowy charakter z dwóch powodów. Po pierwsze obchodzimy w tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia „Budowlanki” wchodzącej w skład CKZiU nr 2 w Wadowicach oraz dziesięciolecia nadania Technikum nr 3 imienia księdza Jana Twardowskiego. Te okrągłe rocznice łączą się z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy, że ksiądz Jan Twardowski uczył mądrej życzliwości i pokory; uczył wiary i patriotyzmu. Unikał patosu. O swojej miłości do Ojczyzny mówił prostymi słowami, podkreślając wielokrotnie, że nie ma nic cenniejszego niż niepodległość i wolność.

Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: ks. Prałat Tadeusz Kasperek, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach inpektor Włodzimierz Warzecha, aspirant sztabowa Małgorzata Hombesch, dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, jurorzy w konkursie „W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu”, laureaci konkursu i ich opiekunowie.

Pan dyrektor Jerzy Kotaś w swoim przemówieniu podkreślił zasługi księdza Jana Twardowskiemu dla Ojczyzny oraz podziękował laureatom konkursu za to, że dzięki swoim pracom kultywują pamięć o poecie, który uczył szacunku wobec każdego człowieka. Następnie razem z panią dyrektor Dorotą Szemik wręczyli nagrody i wyróżnienia uczestnikom powiatowego konkursu organizowanego przez naszą szkołę od 10 lat.

Podczas uroczystości uczniom z klasy 4 c technikum budownictwa wręczono prestiżowe dokumenty Europass, które obowiązują w każdym kraju Unii Europejskiej. Reprezentanci z klasy 3f, którzy przebywali na praktykach zawodowych w Turyngii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER, podzielili się z nami swoimi wrażeniami z pobytu na zagranicznych praktykach.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy 1TB i 2c technikum budownictwa zaprezentowali część artystyczną poświęconą patronowi szkoły księdzu Janowi Twardowskiemu. Usłyszeliśmy refleksyjne wiersze poety oraz kilka anegdot z jego barwnego życia.

tekst: Agnieszka Kołek
zdjęcia: Joanna Matyjasik

Skip to content