Święto Patrona księdza Jana Twardowskiego

nagrodzeni w konkursie uczniowie pozują do zdjęcia

Ksiądz Jan Twardowski powiedział kiedyś: “Miłość to mój temat”. Dlatego w kolejną rocznicę nadania Technikum nr 3 wchodzącego w skład CKZiU nr 2 imienia księdza Jana Twardowskiego tematem przewodnim naszej uroczystości uczyniliśmy właśnie te słowa. “Każdy chce być szczęśliwy, a szczęście można spotkać, kiedy się kocha i jest się kochanym” – powiedział poeta.

Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Pan Dyrektor Jerzy Kotaś, Pani Dyrektor Dorota Szemik, aspirant sztabowa Małgorzata Hombesch, aspirant Zbigniew Przybek, przedstawicielki Wadowickiej Biblioteki Publicznej, nasi partnerzy z Niemiec Manfred Müller i Katarzyna Suchocka, jurorzy w konkursie „W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu”,
laureaci konkursu i ich opiekunowie.

Pan dyrektor Jerzy Kotaś w swoim przemówieniu przybliżył sylwetkę księdza Jana Twardowskiego oraz podziękował laureatom konkursu za to, że dzięki swoim pracom kultywują pamięć o poecie, który uczył szacunku wobec każdego człowieka. Następnie razem z panią dyrektor Dorotą Szemik oraz Barbarą Sieją – współorganizatorką uroczystości wręczyli nagrody i wyróżnienia uczestnikom powiatowego konkursu organizowanego przez naszą szkołę.

Pan Manfred Müller podziękował za kilkuletnią współpracę z naszym Centrum, podkreślając zasługi i umiejętności uczniów, którzy przez te lata brali udział w praktykach.
Wręczył też upominki wyróżniającym się praktykantom.

Podczas uroczystości uczniom z klasy 4 c technikum budownictwa wręczono prestiżowe dokumenty Europass, które obowiązują w każdym kraju Unii Europejskiej. Reprezentanci z klasy 3f, którzy przebywali na praktykach zawodowych w Eisenach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER, podzielili się z nami swoimi wrażeniami z pobytu na zagranicznych praktykach.

Po zakończeniu części oficjalnej młodzież z naszej szkoły, a konkretnie przedstawiciele klas: 1 la, 1 LP, 2 TB i 3c zaprezentowali część artystyczną poświęconą patronowi szkoły księdzu Janowi Twardowskiemu. Usłyszeliśmy refleksyjne wiersze poety oraz nastrojowe piosenki.

Agnieszka Kołek

nagrodzeni w konkursie uczniowie pozują do zdjęcia

Skip to content