Światowy Dzień Krwiodawcy 2021

podziękowanie za oddanie krwi

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Dawcy krwi każdego dnia ratują na świecie tysiące ludzi. Mimo ogromnego postępu medycyny krwi nie możemy niczym zastąpić, nie potrafimy także uzyskać jej sztucznie. 14 czerwca to rocznica urodzin austriackiego lekarza Karla Landsteinera – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi. W 1901 roku odkrył on, że na krwinkach czerwonych występują dwa antygeny warunkujące zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek)
w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji Landsteiner wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 r. Nagrodę Nobla. Umożliwiło to rozwój transfuzjologii i podstaw bezpiecznego przetaczania krwi. W 1940 r. Landsteiner był również współodkrywcą czynnika Rh.
W rocznicę urodzin Landsteinera – 14 czerwca – od 2004 roku na całym świecie obchodzony jest właśnie Dzień Krwiodawcy. Jego ideą jest popularyzacja honorowego krwiodawstwa, a przede wszystkim zwiększenie ilości pozyskiwanej krwi, której – niestety – ciągle brakuje

Oddając krew – ratujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża
od ponad 60 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w liczbie ponad 50 000 krwiodawców skupieni są w 893 Klubach HDK PCK oraz innych jednostkach organizacyjnych PCK.

Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Każdego dnia potrzeba ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Zachęcamy do przyłączenia się do tego szlachetnego dzieła. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące oddawania krwi.

W Światowym Dniu Krwiodawcy chcemy serdecznie podziękować naszym uczniom Darczyńcom Krwinek i Ratownikom Życia za wierność szczytnej idei dobrowolnego i bezinteresownego dzielenia się cennym darem życia z innymi.
Życzymy zdrowia, pomyślności, optymizmu oraz satysfakcji z podejmowanych działań.

Szkolne koło PCK

https://pck.pl/wp-content/uploads/2021/06/ulotka-krwiodastwo-2021-harmonijka-z-4s-DRUK.pdf

Skip to content