Światowy Dzień Autyzmu – Pamiętamy!!!

 Światowy Dzień Autyzmu – Pamiętamy!!!

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj załączony filmik 

Przygotowali:
p. Beata Bieńkowska i p. Piotr Rusin

Skip to content