Spawacz poszukiwany

To, że 1 + 1 równa się 2, jest tak samo oczywiste jak posiadanie zawodu: elektryka, elektronika,mechanika, budowlańcawraz z uprawnieniami spawacza, operatora koparko-ładowarki, operatora wózka jezdniowego, programisty CNC równe jest z otrzymaniem dobrze płatnej pracy.

O czym mowa? O możliwościach jakie mają uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (powstałego z połączenia szkół: Mechanika i Budowlanki). Kolejna grupa uczniów ukończyła następny z wielu kursów, które organizowane są przez Szkołę w ramach projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Tym razem zadowoleni uczniowie chwalą się uprawnieniami na spawacza, wydanymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Droga każdego z nich do celu przedstawiała się następująco: najpierw musieli pomyślnie przejść rekrutację, później czekały ich wykłady (odbywały się w Wadowicach podczas ferii zimowych) i zajęcia praktyczne ze spawalnictwa w Trzebini, dokąd kursanci dowożeni byliautokarem. Cały kurs trwał 145 godzin. Następnie czekał ich dwuczęściowy egzamin z teorii i praktyki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymuje się uprawnienia spawacza, czyli Książkę spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Uzyskane kwalifikacje upoważniają do prac w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień.

Zdobyte uprawnienia dają możliwość zatrudnienia lub ewentualnego przekwalifikowania, choć tak naprawdę chodzi o inwestycję w samego siebie i istotny walor na rynku pracy, a dla pracodawcy stanowi informację, że czas spędzony w szkole został w pełni wykorzystany. Patrząc z perspektywy pracodawcy, mając do wyboru aplikację ucznia, który ukończył szkołę i ucznia, który oprócz świadectwa szkolnego może jeszcze pochwalić się choćby uprawnieniami spawacza (czy innymi oferowanymi w naszym Centrum), wybór jest jednoznaczny.

Rozmawiając niejednokrotnie z Prezesami, Dyrektorami, Kierownikami spotykamy się ze stwierdzeniem, że jest to niemożliwe, wręcz niewiarygodne, że uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych,  zarówno technikach jak i w branżowych, mają możliwość zdobycia tak konkretnych i cennych kwalifikacji w dodatku bez ponoszenia kosztów. Błędem byłoby nie korzystać z takich okazji. Nasza szkoła od lat stawia na jakość kształcenia, a teraz dzięki projektowi możemy naszym podopiecznym umożliwić zdobycie dodatkowych kwalifikacji, poprzez organizację różnego typu kursów i szkoleń. – dr inż. Marcin Matyjasik – Mentor Zawodowy oraz Z-ca Dyrektora w CKZiU nr 2 w Wadowicach.


Skip to content