Ślubowanie I LP

W dniu 6 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej Liceum
Policyjnego.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Andrzej Górecki, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha, Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Krzysztof Szuster, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach nadkom. Sławomir Urbanowski, Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP w Wadowicach st.asp. Jarosław Woźniak. W ślubowaniu uczestniczyli również: funkcjonariusz w stanie spoczynku asp.sztab. Andrzej Cholewa oraz emerytowany nauczyciel, a jednocześnie inicjator powstania klasy o profilu policyjnym, pan Piotr Lasek. Na uroczystość przybyli także rodzice naszych uczniów.

W części oficjalnej akademii wychowankowie pod dowództwem asp.sztab. Andrzeja Cholewy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Po ślubowaniu głos zabrał wicedyrektor szkoły mgr Jacek Zarzycki i w czasie krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił genezę powstania klasy mundurowej. Następnie przemówienie wygłosił Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, podkreślając znaczenie zobowiązania, jakie wzięli na siebie młodzi ludzie, ślubując zachowanie dobrej, obywatelskiej postawy. Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha w swoim wystąpieniu przedstawił obowiązki związane z pracą w Policji, zwrócił się do kadetów z życzeniami owocnej nauki, do rodziców skierował życzenia sukcesów i wytrwałości w wychowaniu młodzieży. Po części oficjalnej uczniowie klasy drugiej Liceum Policyjnego zaprezentowali pokaz samoobrony, a wraz z uczniami Technikum pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Skip to content