Rozdzielają w Centrum energię…

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (popularny Mechanik połączony z Budowlanką), którego jednym z celów jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, podjęło współpracę z firmą Incobex z Bielska-Białej, specjalizującej się w prefabrykacji rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia oraz produkującej obudowy z tworzyw poliestrowych.

Firma wypożyczyła zestawy elektronarzędzi, a uczniowie zostali przeszkoleni w montażu rozdzielnic. Obecnie, pod nadzorem kontrolerów jakości z firmy Incobex i nauczyciela praktycznej nauki zawodu –Pana Szymona Łopaty – próbują już wykonywać i realizować procesy montażowe. Jeżeli po okresie próby programu pilotażowego, działania uzyskają aprobatę Zarządu firmy, współpraca z INCOBEX-em będzie stałym elementem zajęć dla elektryków. Planowane są ponadto przedsięwzięcia, zmierzające do tego, aby w niedalekiej przyszłości uczniowie mogli w INCOBEX-ie odbywać majowe miesięczne praktyki, a w wakacje – staże zawodowe – wylicza kierownik warsztatów szkolnych – Zbigniew Zając.

„Nasza firma współpracuje z wieloma instytucjami, ale pierwszy raz podejmujemy temat współpracy z Centrum, a konkretnie – powierzamy wykonanie złącza elektrycznego uczniom, którzy są w trakcie nauki. Jest to o tyle odważne, że nasza firma spełnia wymagania norm ISO, czyli produkty wykonywane przez nas posiadają najwyższy standard jakości. Wykonując wstępny audyt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach stwierdziliśmy, że na dzień dzisiejszy standardy jakie spełnia placówka oraz wykwalifikowana kadra nauczycieli – zwłaszcza praktycznej nauki zawodu, dają pewność, że możemy bez obaw podjąć wyzwanie. Mamy ambitne plany co do trwałej współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach, gdyż projekt jest rozwojowy”

Zwraca uwagę Dyrektor ds. Technicznych firmy Incobex.

Specjalista do spraw obsługi klienta – Tomasz Pawlik – podkreśla:

„Cieszę się, że realizowany jest program współpracy firmy Incobex sp. z o.o. i CKZiU. Tym bardziej, że to ja jestem jego pomysłodawcą. Jako absolwent tej szkoły, wiem jaki drzemie w niej potencjał i jak tylko nadarzyła się sposobność przedstawiłem swoje plany przełożonym. Już po pierwszych zajęciach zaobserwowałem, że udało się wykonać więcej, niż zakładaliśmy na początku. Przewidujemy gratyfikacje dla najbardziej solidnych uczniów, którzy wykażą się oczekiwanymi umiejętnościami podczas montażu. Nadmienię, że oceniana jest jakość, a nie ilość wykonanych złączy. Na uwagę zasługuje to, że uczniowie, wykonując zlecone zadania, nabywają konkretne umiejętności i wprawę, zyskując predyspozycje, które mogą okazać się zasadnicze przy wchodzeniu na rynek pracy. Kończąc pragnę zapewnić wszystkich zaangażowanych, że dołożę wszelkich starań, aby założone cele zostały osiągnięte i aby ocena Zarządu wypadła pomyślnie”.

„Nasza placówka jest bardzo usatysfakcjonowana z podjęcia współpracy z firmą Incobex. Liczymy również na zainteresowanie ze strony innych firm, chętnych do nawiązania współpracy z naszym Centrum. Szukamy przedsiębiorstw z branż: elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, samochodowej, informatycznej, budowlanej lub pokrewnych – dodaje w-ce dyrektor Centrum – Marcin Matyjasik”.

 

Skip to content