Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej

Uwaga! Konkurs!

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej.

 Matka Dzieci Holocaustu – tak ją nazywano –  uratowała przed śmiercią w getcie warszawskim
 ok. 2500 dzieci.

Zapraszamy uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach do wzięcia udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie
poświęconym tej niezwykłej kobiecie – jej życiu i działalności, który odbędzie się 19 listopada 2018r.

Zgłoszenia uczestników konkursu będą przyjmowane do 31.X. 2018 r. w bibliotece szkolnej lub                        
u Polonistów.

Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich- Polin.

Na stronie internetowej www.polin.pl znajduje się baza informacji o Irenie Sendlerowej-
(https://sprawiedliwi.org.pl), natomiast do biblioteki szkolnej (ul. Zegadłowicza 36) w ramach NPRCz zostały zakupione książki: „Historia Ireny Sendlerowej” A. Mieszkowskiej oraz „Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler” J. Mayera

Skip to content